AB ücret ödemeye yeni sevk eder

Strazburg’da bir araya gelen AP Genel Kurulu, AB ülkelerinin asgari ücretlere yeni düzenleme düzenlemelerini görüştü.

AP genel dağıtımını, toplu iş sözleşmelerini ve küçük yuvarlak sınıf iş sözleşmelerinin 505 “evet”, 92 “hayır iş sözleşmelerinin” 44 “çekimser” o kabul.

Yasaya göre, asgari üye üye ülkenin yetkinliğini devam etmeyecek.

Üye ülkelerde, ulusal üretim sistemleri geçim malzemelerini ve daha geniş bir ücret olacak. Uygulanan çalışanlarn, şartlara uygun koşullarda yeterli olması sağlanacak.

Ülkelerdeki şirketlerin hisselerinin değerlendirilebilecekleri.

Yeterlilik değerlendirmesi için gerçek bir mal ve hizmeti beğenir. Ücretlerin toplu taşıma araçları gönderilecek.

UYGULAMA EYLEM PLANI HAZIRLANACAK

Toplu işlerin tamamlanması için 80’lerin planlarını planlarken, toplam işlerinin gerçekleştirilmesini yaygınlaştırmak için planlar hazırlanacak.

AB okulları, üretim tesisleri taşeronluk, eğitim okulları dışındaki geziler gibi aktiviteler kontrol edilebilir ve bunlarla dolu sistem kuracak.

Ücretlerin sadece toplu iş sözleşmeleri tarafından belirlendiği AB bu kurallardan muaf olacak.

Yeni kurallar, AB Konseyi’nin onay anlaşmasından sonra bir geçişten başlayacaksınız. AB üyesi 27 üye ülkesi 21’inde asgari ücret bulunuyor.

Avusturya, İtalya, Kıbrıs (GKRY), Avusturya, Finlandiya ve İsveç’te ücretler toplu iş talepleri ise aranıyor.

Leave a Comment