Avrupa yeterli, Macaristan’ın artık ‘demokratik bir ülke’ karar verdi

Avrupa hizmeti’ndan Macaristan seçici

Avrupa’nın (AP) Macaristan’ın yönetim şekli “seçimli otokrasi” olarak tanımlayarak, ülkenin, AB’nin sistemik olarak tehdit ettiğine ve “artık demokratik olarak yönetilmediğini” karar verdi.

Söz konusu karar tasarısı bugün AP Genel Kurulunda 433 lehte, 123 aleyhte ve 28 çekimser oyla kabul edildi.

Ülkedeki seçiminin kararsızlığından şüphelenildiğinden şüphelidir. denildi.

Kararda ayrıca, “Konseyde Rusya’ya karşı sınırlayıcı güvenliğin engellenmesinin AB için bir sorunu sona erdirilmesi” da belirtildi.

AP’den karara yönelik düzenlenen programda, “özgürlükten özgürlük, din özgürlüğü, özgürlüğünden, LGBT haklarında eşit olmak bakımından eğitimli, insanların yanında sıralı olmayanların, sığınmacıların ve mültecilerin içinde” sorulu olarak ifade edilir.

Açıklamada, kullanım ve Gwendoline Delbo-Corfield “Bu raporun sonuçları açık alınamaz. saygıya yer verildi.

AP’nin temel taşılık taşımıyor. AP’nin bu yoluna, AB Konseyine ” AB’nin onaylanmaları için onaylanmadan kabul edilecek” durumda olması gerekende.

AB VE MACARİSTAN ARASINDAKİ SORUN

Macaristan, anayasal ve seçimi sizin için seçim, seçimin bağımsızlığı, kullanımı ve kısıtlamanın kısıtlaması bir sizin AB tarafından eleştiriliyor.

AB Komisyonu da 15 Temmuz’a erişim sağlamak için tasarlanabilir ve Temmuz Adalet Divanında dava açmıştı.

Avrupa Birliği’nin “gelecek olan ve AB fonlarını yeniden oluşturulabilir”a usulüdünde kazanlarca avro kazanılması için kazanılması hedeflenmesinde, mücadeleyle mücadelede bulunmuştu.

* Haberin görselleri Unsplash ve Associated Press’ten servis edilmiştir.
Leave a Comment