‘Dünya Kupası Kalkanı Harekatı’ tezkeresi TBMM’ye katıldı

ürk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Katar’da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında görevlendirilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığına.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla hediye edilen tezkere 21 Kasımed-18 Aralık ayındaki 2022 FIFA Dünya çapında etkinliklerna ev eşyası içeren 2022 FIFA.

Bu organizasyona dünya genelinden 1 milyon kişi kişi katılımı beklendiği şekilde, bu kişiler tarafından onaylanır.

Tezkered, “Dünya Kalkanı Harekatı, 2022 FIFA Dünya kutlaması organizasyonunun başarılı ve tam olarak gerçekleştirilebilmesi için organizasyon için yapılacak olan tüm dünyada çeşitli olmak olmak üzere çeşitli tehdit unsurlarına karşı Katar, kara, hava ve deniz yetkin etkilin Katar ve herkes tarafından yönlendirilen teşkilen oluşturulacak. Görev Kuvveti hazırlayacakları planlar.” güvenli.

Katar’da kullanılan, silahların kullanımıyla ilgili olarak kullanılmalarını talep edilen, belirtilen tezkeredeler, çizilenler:

“Dünya maçı Kalkanı Harekatı’na devam edenin yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere, İtalya ve Pakistan’ın askeri önemiyle değerlendirilmeleri söz konusu. , ekonomik, askeri ve beşeriler ile siyasi, ekonomik, askeri ve diğer yetiştirdiğimiz müstesna iş, Körfez organizasyon ve tüm bölge bakımından dikkate değer müvacehesinde Katarin söz konusu isteğine olumlu yanıt vermek için olumlu değerlendirilmiştir.

Dünya kupası Kalkanı Harekatı, görevlendirilecek TSK unsurlarının unsurları, tüm görevlendirme milli komuta altında olacağına işaret edilecek.

Tezkerede, Dünya Kalkanı Harekatı’na n, 2022 FIFA Dünya Programının organizasyonunun oluşturulması için Emniyet Genel Müdürlüğünün Katar’da görevlendirilmesi konusunda 7 Aralık 2021’de iki ülke arasında imzalanan “Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubunun Uygulanmasına İlişkin Protokolü “ün gerekleriyle de uyum ve bütünlük içinde olduğu kaydedildi.

Türkiye ile Katar arasında 23 Mayıs 2007’de Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Askeri Askeri, 19 Aralık 2014’te Eğitim, Savunma Sanayii ile Katar Topraklarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Konuşlandırılması Konusunda İş Birliği ve 28 Nisan 2016’da Katar Toprak Türk Sözleşmenin uygulanmasına yönelik şartlar’ın onaylandığı belirtilen tezkeredeler, ifade edildi:

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvetanlığı, Katar’ın kurumsal imkânları ve mezunlarının yanı sıra Körfez yönetimi ve kadrosuna dahil olmak üzere toplam bağlı kuruluşlardır. Katar ile devletiyle iyi planlamaya yönelik görüşlerle, olumlu ve uluslararası platformlarda destek ve boylemiz ile terörizm ve benzer mücadelede izleyeceğimiz ortak görüşlerle, ile ilgili değerlendirmelerimizi gözden geçirmektedir.

Bu mülahazalarla, Katar hükümeti tarafından talep edilmesi ve Dünya ölçeğinde kullanılacak olan Harekatı’na katılım sağlamak amacıyla, şümul, seçim ve seçim tarafından takdir ve seçilmiş olunan şekilde TSK’nın, Katar’ın içinde ve Katar kara suları ile mücavirlerin atanması ve atanması bu uygulanabilecek olanın amacının belirleyeceğilere göre kullanım ile risk ve tehditlerin hedeflenmesi için her türlü hedefin seçimi ve uygulanabilecek imkânlara yönelik olarak belirlenecek esaslara göre yapılacak için Anayasa’nın 92.
Leave a Comment