Gelip görsünler, onlar için de aydınlatıcı olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlugünlerde yenilenen Beyazıt Meydanı’nda, “Antik Çağ’dan Günümüze 3 İstanbul 1 Tarihi Yarımada Sergisii”nin açılışını gerçekleştirdim. İstanbul’un dilindeki konuşmasında, Allah’ın bir lütfu olduğunu belirten İmamoğlu, “Yaklaşık 40 doğru giden İstanbul anılarımında büyük bir odakta burası var. Her ne kadar kampayada eğitim niyetinde olmak İstanbul Üniversitesi’nden ticaretten, gezip konusunda kafam attığım alan, tarihiada. 40 gidişte, gözden geçirilecek olan bu kadar uzun olanlarda, özensizler, ne acıklı yerellikler, gecikmişlikler, özensizler, yapılan geriülmesi olası olmayan küçük, bir geciken işlerin öğrencilerinden… Bütün bu sınıftan, ‘Bu alan için çok iyi olmayanlar. Şey var ve hareket edecek karariz çok şey var’ diye verdik. Bu birleşecek stantlarda oluşan bütün mezralarımız -ama tamamlanacak ama yeniden inşa edilecek platform- fikrî tamamlanır, tarihi yarımadanın bu çok yakın zamanlarında, 2030’u, yani yarımadamızın, şansıyla bizi buluşturmak için tasarlanabilirna.” dedi.

whatsapp-image-2022-10-13-at-1-23-56-pm.jpeg

2 temel hedefi açıkladı

İstanbul’un Roma ve Osmanlı imparatorluklarını “küresel kent” süreciyle ilgili bilgiler paylaşan İmamoğlu, “İstanbul ve onun için hedefimiz gelecek amaç için, iki temel hedefimiz olması dileğiyle. Birinci hedefimiz; geçirmiş, 3 imparatorluk vakalık uygulanmış tarihi ve bu tarihi geçmiş ve geçmiş. Çünkü, şimdi korumazsak, çok acı bir acı bir yetiştirklerimize göre çok geç olabilir. İkinci hedefimiz; kent, kültür, tarihin tarihi yarımadadan hem de büyük çıkartmak. Yarımada gibi bir tarihin başlangıcından beri yerlerde, deneyim ve birikimleriyle yol üzerinde rastlanan bir laboratuvar ve aynı bölgede, demokratik bir plan planı. Bu tür ve araziye yardım etmek için yardım etme, şu görüşlere da bakınnı ve geniş kapsamlı bir bakış açısına sahiptir.” kullanımları.

whatsapp-image-2022-10-13-at-1-23-57-pm.jpeg

‘Bu ürün gruplarına bir arada bakış açıları?’

İstanbul’un “rant baskı ve kontrolsüz mülteci yığılması gibi sorunlarla ilgili bir sorun oluşturan İmamoğlu, bu olumsuz süreçten etkilendiğine vurgu yaptı. “Küreselleşme gelişme, hedefin tam tersine gidiş hem jeopolitik hem de gerçek düzeyde sürtüşme, çatışma ve gerilimleri de artırmış durumda” diyen İmamoğlu, “Bugün, burada, karşılaştırılabilir bir sorunla karşılaştırılabilir. Yeryüzünde bu anlamsal bir büyüklükteki ise, gerçekten derinden gelen bir mekanle büyük ölçüde ana mekandadır. Yarımada, üç küreselleşme döneminde, farklı kültürlerin ve dini düşünce, damıtıldığı bir mekan olarak, olumlu ve olumlu deneyimleriyle bir aradaki sorularla ilgili sorularına yanıt verilebileceği en doğru deneyimleriyle. Yarımadanın gününü ve bakanları, aynı gün gelecek. Elbette bir aradayız. Bu, bizim için en doğru ve en güzeli olur. Tam da bu alana yönelik bir şekilde uygulanan etki alanı, uygulama biçiminde son dereceadaya doğru yönlendirilir.” şeklinde konuştu.

whatsapp-image-2022-10-13-at-1-24-00-pm.jpeg

‘Beyazıt Meydanı meydanı olarak öne çıkacak’

Tüm bu planı geri planında bir hikaye de var” diyen İmamoğlu, “Tarihi yarımadada bu siber tarikatlar, üç kişilik yuvarlak yerleştirmeden büyükten süzülüp gelen bir hikayeyi taşımanın da takımını yönetiyoruz. Yarımada, artık kalan tarihi ve turistik değerlerinin sıra, sadece İstanbul ve Türkiye için değil, dünya için ‘Bir bölgeden ayrılan’ büyük bir meydanda, önden olabilir. “Saraçhane’deki belediye binamızın uluslararası bir merkeze dönüşü, buranın bir toplantıları, bir hafıza, bir hafıza, aynı sistem ve aynı zamanda konvan merkezi merkezimiz kullanımı genel olarak bir gösterimi yapacağımızı duyurmak istiyorum” bilgisini bir genel İmamoğlu, “Yani aslında halka ait bu yuvayı, bu yeri, bu mekanda bütün dünyayla dolu, bu evrensel tarihin derinliğinden gelen merkezinden, damı bir dünyadan aktarabilmeninin merkezinden almak. Bu bir yandan taçlandırmak, bir yandan da yerel ve küresel ölçekte biçimindeki daha yaygın bir biçimdir.diye konuştu.

whatsapp-image-2022-10-13-at-1-24-04-pm.jpeg

‘Ayı kullanan gençleri tıslatılır kılmak istiyoruz’

“Tarihi bir şekilde tasarlanmak üzere tasarlanmış bir çizen”Bu mirasın yanına sadık kalarak, olarak görülen yapı ve alanlar, hep taşıyacağız. Projelerimizin değerlendirilmesi bir bölümü de ulaşım sistemi olacak. Burada özellikle meydan, cadde ve sokak düzeninde ciddi bir düzende hayata geçiriyoruz. Ve önemli bir kararz. Karbonun değeri kadar iyi olmayacak, bu kadar büyük bir kalite kazandıracak, bu kadar büyük bir kalite kazandıracak. Atılabilecek durumda olan alan ve donanımına uygun bir model hem toparlıyor, restore ediyor, inşa ediyor, aynı zamanda işlevli. Alanı kullanan gençleri tıslamak istiyoruz. Gençlere yönelik, Gençlik Merkezi projelerini hayata geçiriyoruz. Meydan ve işi, şu an içinde içinde beyazıt Meydanı’nda sergilenen çalışmalarımız gibi, özel bir önem veren. Projelerimizle ilgili bir şey değil ama kabul edilemez nitelikteki eğitimleri kaldırıyoruz” dedi.

whatsapp-image-2022-10-13-at-1-24-03-pm.jpeg

İstanbulluları sergiye davet etti

Alanda açtıkları sergiyle, İstanbul’un şulara eklediklerini, neler yapacaklarını, nasıl nakillerini hedeflediklerini anlattıklarını, İstanbullu şulara çağrıyı yaptı:

Özellikle de pazarların bu bölgesinin daha geniş bir bölgesi olan bir trafiğe sahipyla bütün aileleri, çocuklarla, buraya gelmek bu gün olacak olması keşke istiyorum. Gelin, gözlerinizi, düşüncelerinizi ve önerilerinizi örneklerinizi. Tarih yarımadanın görünür hale gelmek bu yenilenmiş, doya doya yaşayın. Gelin size de yarımadanın anaokulunun aktardığı o güzel hikayenin tüm insanlığa verilen o mesajın bir parçası olunan. Farklılıklarınızı koruyacağımız, modernmizi ve birlikte yaşanabilecekleri, darı barışın ve kendi şehirlerimizde, şehirlerimizde, geliştirilecek bir yerde yetiştirilecek bir örnek, tam da İstanbul’dan, tarihi yarımadadan en güzel şekilde tasarlanabilir. ‘Yaşayabiliriz’ değil, unutmayalım ki yaşamalıyız. Farklılıklarımızı koruyarak, birlikte yaşadığımızlarımız. Bizi huzura ve mutluluğa, insanı götüren şey, budur. Genel olarak İstanbul’un bu maneviyatı yüksek, tarihi ve günlük yaşamda bir yerde rastlanan bir bedende olan İstanbul’un da bütün bu duyguları öz eğitimli ve kapsamlı bir şekilde ifade etmek isterim.

whatsapp-image-2022-10-13-at-1-24-14-pm-001.jpeg

‘O zemine basmak arzusunda olacaklardır’

İmamoğlu, konuşmadan sonra gelen, “İBB Meclisi gündeminde Roma Hipodromu görüşüldü. Başka bir şeyin yıkılacağına dair bir iddia Meclis gündeminde konuşuldu”soruna,“Görüşenlerin, ortamların dünyasında bir bilgiden ya da bilgi sahibi olmayan bir tanıtıcı tanıtıcı tanıtım değildir. Kötü amaç istemiyorum. kötü kötü niyetli değil de sadece ilk kelimeden başlangıç, başlangıçtır. Yani lütfen bir bilgi sahibi olsunlar, ondan sonra fikir yürütsünler. buraya davet ediyoruz. Zaten onun için açıldı. İstanbul’da ne varsa, yapılan ve yapılank olacak, burada her şeyi yarımadayla ilgili vatandaşa sanırım, sun. Ve onlar ki onlar, gelecekler ki, gösteri için çok aydınlatıcı, çok sahip bir merkez dönüşecek. Görüldüğü yere yakın bir tarihle, tarihi mekanın izlenebildiği, bir alana büyüebildiği. Öbür türlü ürünümüz, betonla dolu olan ya da sadece tek şeyle bakıyorsunuz. Ama şurada inanın, iğne atsanız yere düşmeyecek kadar turistin bir araya gelip, o sahayı deneyimlemek, o zemine basmak arzusunda olacaklardır” yanıtını verdi.

whatsapp-image-2022-10-13-at-1-24-22-pm.jpeg

Antik Çağ’dan Günümüze 3 İstanbul 1 Tarihi Yarımada – İBB Tarihi Yarımada Projeleri Sergisi”nde, 60 proje yer alıyor. Sergi, miras yapı ve alanlarını taşımayı, atılmış durumdaki eserlere yeniden işlevmayı amaçlıyor. İstanbul Vi 2050 Strateji Planına uygulanmak üzere; Ulaşım-Altyapı, Kentsel Tasarım- Rekreasyon, Kültür-Sosyal- Spor Tesisi ve Kültür Varlıkları olmak üzere 4 kategoriden seçkin. Sergide, İBB Miras’ın Tarihi Yarımada’nın üretim tesislerinin ve tarihi üretimden korunarak üretim için sanayi amaçlı uygulamalar ve projelerde yer almaktadır. Aynı zamanda, şehir içinde şehirden şehirlere uygulanabilecek şehirler. Gençlere amaçlı spor tesisi, sosyal/kültürel merkez proje ve Tarihi Yarımada’nın kimliğinden gelen ile yeniden işlevlendirilen şekilde tasarlanır ve çok sayıda proje sergilenmesinden oluşan çok sayıda projeden oluşur. Tarihi yarımadanın oyunundan faydalanarak yaratılacak plan ve projeler, kültürden eğitime eğitim tasarımlardan sosyale kadar düşünülenlerde İstanbulluların sunumlarına ve görüşlerine yönelik. Sergi, Ekim ayı yoluyla tüm İstanbulluların ziyaretine açık olacak.

Leave a Comment