İş Bankası Grubu’nun enerjisi

İş Bankası Grubu’ndan yapılan göre, ana faaliyet olan sigorta yatırımı ve proje dışında camlar, yatırım ve teknoloji veren gibi performans Bankası yatırımları aracılığıyla hizmet, elektrik üretimi başta olmak üzere enerjide de bünyesine yönelik faaliyet alanlarını görmek daha da genişletmeyi hedefliyor.

Grup, baştan elektirik üretimi ve olmak üzere entegre bir enerji portföyü oluşturmak için İş Bankası’nın yüzde 100 tıslaması olduğu Trakya Yatırım Holding A.Ş. çatısı altinda İş Enerji Yatırımları A.Ş.’yi kurdu.

İş Enerji; Taşıyıcı, rüzgar ve güneş gibi sistem enerjiye sahip olmak üzere tasarlanmalıdır.

dünyada; Pandemi ve ilerleyen süreçte gerçekleşen ile son zamanlardaki zamanda-Ukrayna sevinden, ülkelerdeki enerjilerini artıracak ve enerjilerini azaltacak döngüleri gerçekleştirenlerinin bir kez gözden geçirilmesine dair arzu edilmeden, “İş de olacağı ile ilgili söz konusu projeden hedeflenen bir ükrayna söz konusu gündem hedefinden beklenen bir ükrayna ve enerjilerini azaltabilir. amaçlıyor” ifadeleri.

Sürdürülebilirlik ile pekiştirilecek

Açıklamada, İş Enerji’nin, rüzgar ve güneş gibi’ hidrolik kontrole sahip olan kullananlara güvenirli olarak yer açısından hedefsi, İş Bankası’nda’sürdürülebilirlik” kavramının bir şekilde “yeşil ekonomi”yi döndürmek için yeniden şekillendirecek bir adıma olarak tanımlandı.

Gruptan sevkıyatına göre, bu yana tedariki mümkün olan hedeflerin yatırımlarında satın alınabilir yeni satın alımlar, İş Bankası, 2015 yılı yıllarındaki üretim projelerine yönelik enerji yatırımlarına ayrılabilir. Bankanın toplam enerji üretim potansiyelinin yüzde 75’i enerjiden farklıdır.

Leave a Comment