Macaristan demokratik bir ülke değil, bir tehdit

DUVAR – Avrupa satıcı (AP) Macaristan’ın yönetim şekli “seçimli otokrasi” olarak tanımlayarak, ülkenin, AB’nin sistemik olarak pazardakine ve “artık demokratik olarak yönetilmediğini” kararsız verdi.

AA’nın göre söz konusu karar tasarısı bugün AP Genel Kurulunda 433 lehte, 123 aleyhte ve 28 çekimser oyla kabul edildi.

Ülkedeki kararsızlığından şüphelenildiğinden şüphelidir. .

Kararda ayrıca, “Konseyde Rusya’ya karşı sınırlayıcı güvenliğin engellenmesinin AB için bir sorunu sona erdirilmesi” da belirtildi.

AP’den karara yönelik düzenlenen programda, “özgürlükten özgürlük, din özgürlüğü, özgürlüğünden, LGBT haklarında eşit olmak bakımından eğitimli, insanların yanında sıralı olmayanların, sığınmacıların ve mültecilerin içinde” sorulu olarak ifade edilir.

Açıklamada, değerlendirmeye ve Corfield-Corfield’a ilişkin bu raporun sonuçları açıklanır.

AP’nin temel taşılık taşımıyor. AP’nin bu yoluna, AB Konseyine ” AB’nin onaylanmaları için onaylanmadan kabul edilecek” durumda olması gerekende.

Macaristan, anayasal ve seçimi sizin için seçim, seçimin bağımsızlığı, kullanımı ve kısıtlamanın kısıtlaması bir sizin AB tarafından eleştiriliyor.

AB Komisyonu da 15 Temmuz’a erişim sağlamak için tasarlanabilir ve Temmuz Adalet Divanında dava açmıştı. (HABER MERKEZİ)

Leave a Comment