Merkez Bankası faizi yüzde 9’a indirdi

TCMB’den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Kurul’un, politika faizinin yüzde 10,5’ten yüzde 9’a indireceklerine karar vereceği belirtildi.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:


“Üretici ve işletme fiyatlarının yürütmelerini yürütüyor”

Jeopolitik risklerin dünya çapındaki tahmini kullanım faaliyeti üzerindeki zayıflatıcı etkiyi artırmaya devam ediyor. Gelecekteki döneme ilişkin küresel büyümeleri aşağılama yönü güncellenmeye devam etmekte ve tahmine dayalı bir risk faktörü olduğu değerlendirmeleri yaygınlaşmaktadır.

Türkiye’nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı dizilerdeki arz kısıtlamalarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da uluslararası üretici ve tüketici fiyatlarının dizileri geçiyor. Yüksek küresel baskının, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları yüksek enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğu ile piyasa güçlerindeki katılıklara bağlı olarak kapsamada görülen artışın beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar.

Ülkeler arasında farklılaşan tasarruf görünümüne bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde ayrışma artarak devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan sonuçlara yönelik merkez bankaları tarafından yoğunlaşan yeni süreçler uygulama ve araçlarla çözüm üretme çabalarının hedeflendiği gözlenmektedir.


“İstihdam kazanımları benzer ekonomilere göre daha olumlu izliyor”

2022’nin ilk yarısında güçlü bir büyüme devam edecek. Yılın ikinci yarısında öncü göstergeler ise zayıflayan dış talebin kullanıcı büyümedeki yavaşlamanın sürdüğüne işaret ediyor. Bununla birlikte, imalat sanayi üzerindeki dış talep kaynaklı baskıların iç talep ve arz kapasitesi üzerinde şu anda sınırlı olan özellikler daha belirgin hale gelmektedir.

İstihdam kazanımları benzer ekonomilere göre daha olumlu seyretmektedir. Özellikle istihdama katkı veren sektörler öncülerinin büyüme dinamiklerinin yol almalarla desteklenmekte olduğu görülmektedir.

Büyümenin büyümesindeki sürdürülebilir büyüme payı artarken, turizmin cari operasyonlarının bir parçası olan beklentilere güçlü bir katkı sağlamaya devam ediyor. Bunun, yanında enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme olasılığı cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Cari işletme yönetiminin sürdürülebilirliğini kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman sağlama amacına uygun şekilde tüketim faaliyeti ile buluşması yakından takip edilmektedir.

Ayrıca, son dönemde belirgin şekilde açılan politika-kredi faizi makasının ilan edilen makroihtiyati etkilerinin katkısı ile geldiği denge yakından takip edilmektedir. Kurul, parasal maliyetlerin koruyucu araçlarını koruyuculukla kullanmaya devam edecek ve almaya devam edecek. Uygulanacak politikalar aralık sonunda açıklanacak olan 2023 Yılı Para ve Kur Politikası içeriğinde kapsamlı olarak ilan edilecek.


“Kurul, faiz indiriminin sona erdirilmesine karar verildi”

Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti dizilerinin gecikmeli ve yön etkileri, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının etkileri, küresel enerji, gıda ve kalıcı emtia fiyatlarındaki dizilerin oluşturduğu güçlü olumsuz arz şokları etkili olmaya devam etmektedir.

Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güvence altına alınması için atılan ve savunuculukla uyguladığı düşüncelerle birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle dezenflasyonist gidişatını sürdürdüğünü öngörmektedir. Azalan dış talebin toplam talep koşulları ve üretim üzerindeki kısıtlamalar yakından izlenmektedir.

Küresel çevreye yönelik çerçevelerin ve jeopolitik risklerin daha da etkilediği bir dönemde sanayinin ele geçirdiği ivmenin ve istihdamdaki dizinin trendinin sürdürülmesi ile arz ve yatırım kapasitesindeki kazanımların sürekliliği açısından finansal ortamların ağırlığını taşıması kritik önem arz etmektedir.

Bu süreçte Kurul, politika faizinin 150 baz puan düşürülmesine karar verdi. Kurul, mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmiş, ağustos bölgelerindeki faiz indiriminin sona erdirilmesine karar verilmesine izin verilmiştir. TCMB’nin tüm kullanımda kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesini gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçlerinin tamamlanan kredi, teminat ve likidite politikası yöntemleri para politikası kullanımlarının performansının üzerinde çalışmak için devam etmesi.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacının zirvesinde kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma devam stratejisini muhafaza edeceklerle kullanacak. Merkezlerin genel istikrarını sağlayacak kararlılık, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para değiştirmesinin ve dövizlerindeki rezervlerindeki dizinin geçişlerinin sürmesi ve sonlandırma ilkelerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu bir şekilde ortaya çıkartır. Sonuç olarak, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin yerleşimidir.

Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri yola çıkarak bir süre sonra almaya devam edecek.

Leave a Comment