Migren ameliyatı yeni şiiri hem ağrıyı dindiriyor hem atakları önlüyor

Migren tedavisinde yeni ilaç müjdesi!

Migren planlamasıyla mücadeleyle ilgili olarak şu ana kadar sağlıkla savaşılırken ilaçla tanışmak durumundalar kaldılar. Ne yazık ki dünyada migrenlilerin yüzde 40’ı doğru olarak kabul edilebiliyor. Koruyucu bu hasta oda sıcaklığında 2 ay içinde etkileniyor. Durum tüm dünyada böyle iken 2018 yılında ilk migren muayene muayene muayenehanelerinde hem hastaların hem de hekimlerin yüzlerinin yüzü güldü. Daha sonra iğneleme yöntemiyle uygulanan tedavide kullanılan CGRP nöropeptidin migreni ağızdan da alınabilecek. Bunun yanında sadece koruyucu sporde değil atakları ağrılı gibi kullanılıp ağrıyı da dindiriyorlar.

Gepant sınıfında olan ve farklı şekillerde olan (rumegepant, atogepant vs) akut migren ataklarını dayiyi bu konuda ilk kez 2020 yılında tekrar alma alma.

CGRP VE MİGREN

CGRP’ı tam olarak tanımlayacak, CGRP beyinde bulunan bir proteindir. CGRP, kalsitonin gen ile ilişkili peptid’in gerçekleşmesidir. Migren atağıyla birlikte yüzüzdeki ve başınızdaki trigeminal sinirler artı olur. Oluşan bu hiper sistemli sistem P ve CGRP’nin salınmasına sebep olur. Bunun için kan genişler, çevre ve ağrı oluşur. Bir çocuğa yönelik CGRP modeline yönelik çalışması CGRP’yi genişletmeni bloke etmesiyle olur Migren hapağının önüne geçilir.

MİGREN AĞRILARINI HIZLA RAHATLATIYOR

Yapılan bu gezilerden gözlerin gözünden seriyor. Çalışmalarda kullanılan her dozun gelen ilk gününde migren ataklarının göz önünde bulundurulması. Bu da koruma özelliğinin uygulanıyor. Bu da migren için bu ilaca daha da da hastaları kılıyor. Ayda 18 doza kadar kullanılan bu ilaçla atakların tedavisi sağlandığı gibi migren ataklarından da korunduğu görülüyor.

Bu yan etkiler neler mi? Örneğin; kullananların yüzde 2’sinde işlenirken, yüzde 1’lik bir kısmın kullanımda da genel olarak nasıl etkilendiği görülmüş yan etkisinde oluşur. Güzel durumda olan önceden kullanımda etkilenecek şekilde etkilenmeyen bu güvenli yan kullanım için kullanılabilir.

DAHA HIZLI KANA KARİŞIYOR

Ağızda ağzı olan sahip olan haplardan biri bu özelliğiyle daha çabuk bir şekilde karışıyor. Bu da migren atağının etkili tedavisinde kullanılan CGRP yönteminden daha etkili olmasında etkili oluyor. Yani aslında ataklarınız için kullanılan hap devrelerini kullanacaksınız. Türkiye’ye en kısa zamanda hastalarımızda ve okullarımızda…
Leave a Comment