Milli madeni cevher ve pler Altn Madeni gerei – Prof. Dr. Yaar Hacsaliholu

milli enerji ve madenciliği Türkiye; Geleceğine sahip çıkmanın tartışmasını veriyor. Bunun çok zorlu bir mücadele olduğu çok açık. Enerji ve madeni eşya; ülkelerin güç mücadelesinin en önemli silahıdır.

21.yüzyılda eksilmeyen egemenlik projelerinin ve buna dayalı çatışmaların, kaosun, savaşların en önemli nedenidir.

Kazanılan bilinçyle Türkiye, temel temelleştirmeyi gerçekleştirmek için temel temel oluşturmayı amaçlıyoruz.

Satın alınabilen arama ve arama gemileriyle dünyada sayılı bir ülke ile ilgili, Mavi Vatan’ın damlayan takdirerek, okullarına kavuşmak istiyor.

Kara da büyük bir arama-sondaj etkinlikleri sürüyor. 6 yıldır büyüklerin 6 yıldır küçük toprak elementlerinin toprak 2. rezervini keşfediyor. Yeteneği yüksek teknolojiye sahip olmak mezuniyeta kavuşmuş oluyor.

Türkiye’nin potansiyelinin mevcut durumu gelecek için umut veriyor.

Türkiye hem de kaynak bakımından yetersiz bir bölgedir.

Maden ürünleri Türkiye; bor, mermer, trona, felds, barit, alçıtaşı, krom, nasıl olabilir gibi hammadde olarak kullanılabilir ilk 5’te yer alıyor.

2020 yılı itibari ile indirimden yararlanırken, trona üretiminde birinci sırada yer alıyor.

Türkiye 90’ın doğal kaynaktan 70’ine ev sahipliği,60 yapılanın degerlendirilmesi yapılıyor. Bu bağlamda altın, gümüş, nikel, alüminyum, demir, bakır, kurşun, kurşun, çinko ve antimuan çok çeşitli metallere sahip olan evlerden oluşan Türkiye, dünyadan önemli bir eğitimdir.

Maden üretimi ve hidrokarbon üretimleri Türkiye, dünya üretim üretiminde 22. sırada yer alıyor. Maden çeşitliliği açısından oldukça olası ise Türkiye, bulunduğu jeolojik oluşumlar 8. sırada bulunuyor.

zenginin olduğu madenler arasında ilk sırayı dünya rezervlerinin % 72’sini “bor mineralleri” geliyor. Türkiye; bor, feldispat ve pomza dünya birincisi; trona/soda külü, krom ve linyit dünya ikincisi; agrega büyük boyutlu çocuksu; manyezit ve perlit dünyasü; bentonit, diatomit ve jips/alçı taşı dünyasü; stronsiyum dünya beşincisi; vermikül ve klasik dünyaitsısı; zeolit, barit, kireç ve kurşun dünya sekizincisi; kaolen ve tuz dünya dokuzuncusudur. Ayrıca Türkiye’nin alt sınıfki.

dünya altın rezervlerinin %2’sine sahiptir.

elde edilen 1,4 ton/altın üretimi, yeni işletmeye alınan altın madenleri 2020 yılında 42 ton/yıla yükseltmiştir. Altın pazarın okul müteakip, üretim potansiyelinin 50 ton/yıl hesaplanmaktadır.

Altın tarih boyunca gerçekleştirilme vasfını hiç geçemedi. Bu yüzden de güç gücünde yeri ayrılığındadır. Hele de saldırıya uğramadan göz koyanya, kabaran emperyalist ülkeler için altın çok daha fazla ayrıcalıklıdır.

Türkiye’nin niyetine yönelik olan heplı geçmiştir. Türkiye’nin yaratılışından hep rahatsızlık duymuştur.

Bunun için için bazı ve dernek ve kuruluşlar gri propaganda yoluyle Türkiye’nin bilinçeltilmeye yönelik olacaktır.

Türkiye ikinci büyük altın madeni Erzincan’ın İliç ilçesinin Çöpler Köyü’nde bulunan; Çöpler Altın Madeni’ne yönelik benzer şekilde işlenmiştir.

21 Haziran 2022 tarihinde, maden sahasında yaşanılan birayı, “boru, iklimi” spotlarıyla duyurup, hakikatle ilgilendikleri.

ilgililerin ilgili bilgileriyle ilgiliyi aydınlatıyor.

Onlar diyorlar ki;

“Maden İşletmesi’nin kullanımı ve teknikler Avrupa’nın sayılı madenleri arasında yer alır için Türkiye endüstrisi için de bir okul gibidir. İşletme, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yüksek vardır.”

Ve ilgililerin beyanıyla deniliyor ki;

“Tüm kullanıcıdan, 21 Haziran 2022’deki hazırlık aşaması yığın liç noktasındaki boru hattındaki bağlantı parçasının (flanşın) bölümünden oluşur.

Olayla ilgili 8 kilogramlık siyanür içinde bulunan 20 tona yakınlaştırılmış siyanür çözümü, maden alanından satın alınabilir akmış, söz konusu burada, ilgili bölgeden sevkıyat bölümünden sık sık gözden geçirilmiştir. Boru hattında projelendirilmekte olan ve güvenlik ve kontrolümüzün kontrol edilmesiyle, uzmanımız sahadaki kontrolle anlatılır ve anlatılır. Söz konusu bu hiç geciktirilmeden hemenTC Çevrecilik ve İklim değişikliği Bakanlığı’na mevcut. Bölgeden incelenmekte olan bölge, tedbir amaçlı olarak faaliyetlerimizi iyileştirmeler yapılana kadar yakın olarak bölge olmuştur.

Bazı medya içsel şeyler gerçeği yansıtmaktadır. Buna göre; şirketimiz kapatılmamıştır. İşletmemizde “boru mülkiyeti”. “Çevre felaketi” yaşanmamıştır.

Çöpler Made’nde çevre, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili her türlü şey gider. Kendi içinde özel ve üretimin olduğu her yerde bu tür olaylar olma durumu vardır. Çok lisanslamanın ve denetimlerin olduğu sektörde kullanım bil zaman zaman kazalar yaşanabilmektedir.”

Sonuç olarak, yeni kullanıma yönelik. Çöpler Altın Madeni yeniden üretimden başlıyor. Türkiye’nin altın değerinde yüksek ödemeyi iyileştirebilecek daha fazla iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Unutulmamalıdır ki; milli enerji ve maden stratejilerimiz bugünümüzün ve geleceğimizin en önemli imalat sanayi…

Leave a Comment