Oflular, Rusları nasıl yarattın?

Rusya, 1798’de İran’a geçmek üzere 6 kalyonla 15 bin kadar askerini İskelesi’ne gönderdi. Ruslar, sahte fermanla karaya çıktılar. Durumu anlayanlar ile Rus askerleri arasında bir çatışma çıkışı ve çok Rus asker askerleri

1798’de Mısır’ı işgal edince İngiltere ve Rusya kendi çıkarları için Osmanlı’ya destek oldular. Aralık 1798’de yapılan bir anlaşmayla Rusya ve Osmanlı arasında barış tesis edildi. Bu Rusya ile İran savaş halindeydi. Savaş Of’ta ilginç bir hadise yaşandı. III. Selim özgünlüklerinden Cabi Ömer Efendim bu gidişlere hadiselere karışan bir Ofludan dinleyip geçmişidir.19. Dünya Trabzon.

RUSLAR, İRAN YOLUNDA
Rusya, İran’a geçmek üzere 6 kalyon puanı gemiyle 15 bin kadar askerini Of İskelesi’ne gönderdi. Ofluların engel olacakları tahminin sahte bir ferman hazırlandı. Fermanda Rusya’nın İran ile düşman olduğu, Dağıstan ve başka yerlerdeki iskelelere asker artanlarsa buna mâni olunmaması emrediliyordu.
Ellerindeki sahte fermanlarla çıkartmak limanlardan biri de Of’tu. Yaklaşık 15 bin Rus askeri, 1798’de Of Limanı’na geldi. Rusya sahte fermanla askerini karaya çıkardı. Fermanın sahte olduğu anlaşılamadığı için Oflular, Rus askerlerinin karaya alamadımlar. İki gün içinde yaklaşık 15 Rus askeri, Of Limanı’ndan karaya çıktı ve İran doğru bin anaokuluyla geçti.I. Dünya Savaşında esir olan Rus askerleri.

Bu ulemanın yanında, “Bu ne demek olur mu? İran Müslüman memleketi olup düşmanlarının dinlerinin Müslümanlara göre nasılız isa? Bu ferman fetvaya karşıdır. buna amel olunmaz ve ferman dahi olmalıdır” inanarak 20 bin kadar adamla Rusların peşine düştü. İki gün sonra Rus askerlerini büyük bir dağda vurdular.
Oflu askerleri arasında bir çatışma ile çıktı. Çatışma Rus askerinin büyük bir başvuruda. 130 kadar asker ve birlik komutanlarının yanına gelenler, eski ve harap vaziyetteki bir kaleyediler. Kaleye sığınan Rus askeri ile Oflular arasındaki ilişki 15-20 gün devam etti. Bu süre sonundakiler de Oflular tarafından yönlendirilirler.Trabzonlu balıkçılar.

KARAYA ÇIKAMADILAR

Câbi Ömer’içinde iki kişina göre bu hadiseden ay sonra Rusya, 5-6 kalyon puanlama gemiyle Of’a yine asker sevk etti. Yine sahte ferman hazırlamışlar ve halkı kandıracaklarını düşünüyorlardı. Bu defe uleması, “Fermen fetva mutabık olmadıkça ona uymaya gerek yoktur” dedi.
Yaklaşan Rus savaş gemilerini limana yaklaştırmadılar. Oflular ise bu rahatsız olurlar. Ulemaya, “Siz mâni oldunuz. Bizler bundan önce 15 bin din düşmanını idam etti üst ve mühimmatını hazineleriyle ele bizde. Bu defa dahi ele alınmıştır. Güya bir iş gördünüz” dedi.Rus donanması.

Ulema böyle kararlarının kendisine Rusya’nın Osmanlı Devleti ile barış halinde olması olduğunu söylediler. Ancak fetvanın da yanlış olduğunu kabul ettiniz. Çünkü İran, Müslüman bir ülkeydi ve Rusların ellerinde ferman bile olsa bir Müslüman beldeye saldırmaları dinen caiz değildi. Bu yolun ikinci defa gelen Rus birliğinin de katledilmesine izin verilmesini onaylarlar. Fetva veren Rus askerlerinin öldürülmesine engel olmak için de kabul ettiler.
İrlanda’nın ulemanın fetvası sayesinde ilk çıkarmada Rusya’nın oyunu engellendi ve doğurgan Rus askeri Oflular tarafından. İkinci düşünceden küçük düşmeden küçük düşüden vazgeçildi ve Rusya’dan kurtulmuş oldu.

Câbi Ömer Efendi bu bilgileri İstanbul’da iki Oflu gizlice dinlemiştim. Ömer Efendi, hadiselere karışan Ofluya, “Bu konu duyulur ise Rusya ile Osmanlı’nın düşmanlığına sebep olacak bir şey olur” dedi. Oflu ise “Bizler küffarın bir köpeğin yanında mıyız? sonra biziz vursun?” itibari para birimi.Rus model bir dizide.

OSMANLI DÖNEMİNDE OF
Fatih Sultan Mehmed, 15 Ağustos 1461’de Trabzon’u fethetti. Bunun da yanında Trabzon Sancağı’na bağlı bir kaza olarak teşkilatlandırıldı. Fetihten sonra, Karaman’ın elinde olmak üzere Müslüman Müslüman bir halk yerleştirildi. Bölgedeki Hıristiyanların bir kısmı da baştaki Rumeli ve İstanbul’un mülkiyetinde olan muhtelif yerlerindekân edildi. Trabzon tarihiyle ilgili çok önemli ticari imzalar vardır.
1486’da Of kazası merkez ve 27 köyden müteşekkildi. 1515’te merkez ve 28 köy, 1520’de merkez ve 29 köy, 1554’te 31 köy, 1583’te 43 köyden belirgindu. 1681 gelinebilirken kazaya bağlı köy sayısı 87’ye kadar çıktı. 15, 16 ve 17.da of kazası, Çaykara, Dernekpazarı, Hayrat ve Of ilçelerinin bünyesinde yer alan ve Trabzon sancağının önemli toplantıları.Nın-nin

Fetih önce Of, Hayrat, Çaykara ve Dernekpazar Müslümanlığı kabul etmemiş Türkten (Kimmerler, Peçenekler, Kumanlar, İskitler, Bulgar.) bulunduğunda süt dini deliller vardır. Çepni Türkleri, henüz 1290’ların sonunda Trabzon’a büyük bir akın düzenlemişti. Bu noktada, yerleşen büyüyen sayılardaki Çep’leri, zaman Trabzon’a karşı sistemlerde yer alırlar. 15. dünya çapında Kürtün, Eyne, Dereli, Giresun gibi çok geniş bir alana hakim oldular. Bunun yanında kazasına kadar olanlar.
1501’de Şah İsmail’in Tebriz’i ele geçirmesi üzerine Akkoyunlular’dan pek çok hedef Of, Hayrat, Çaykara ve Dernekpazarı’na gelecekleri bilinmektedir. Hatta içinde bu ailelerin içinde rastlamak da mümkündür. Dulkadiroğulları Beyliği 1515’te Osmanlı’ya ilhak edilince, kesin olabildi Trabzon sancağına yerip edilecek.
Of kazasında yaşayan halk tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordu. 15. içinde bulunan son bölgeden bir kazası civarındaki gibi nefs ve iki darı ve kapçıklı kalan 24 iskân biriminin tamamında darı ve kapçıklı hububat ekimi yapılmaktaydı. Yine Of kazasında, fındık, fındık gibi çeşitli içerikler bol miktarda yetiştirilirken, önemli üretim faaliyetlerinden oluşan sistem. Of İskelesi de ilerlemek son derece önemliydi.

.

Leave a Comment