Rekor Bedelsiz Sermaye Artırımı, Revize İle Yüzde 1454 Oldu

Mazhar Zorlu Holding (MZHLD), yüzde 1600 oranındaki sermayeyi artırımınu, yüzde 1454 olarak revize etme kararını aldı.

“Satın almadaki sermayeye eklenebilecek, 30.06.2022 şirket sermayesi tablosu ve Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Konsolide Bedelsiz Sermayedeki tutarlar karşılaştırılmış, güncel tutarMevcut finansal durumda yeniden hesaplanmıştır.” İfadesi yer aldı.

Yapılan düzenlemeyle birlikte Mazhar Zorlu Holding, 10.836.000 TL mevcut sermayesini, SPK’nın kabul edeceği durumda çıkar çıkar %1454,07 bedelsiz sermaye artırımı ile birlikte 168.400.000 TL’ye.

Şirket Yönetim Kurulu’nun bugün ziyaretinde;

mzhld bedelsiz sermayemı tablo

03.08.2022 tarihli 2022/27 nolu seçimi iptaline ve Pay Tebliği 5. Bölüm Madde 16′, 30.06.2022 tarihi itibariyle şirket kaydı ve Sınırlı Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Tablosunda yer alanlar karşılaştırılabilir Sermayeye Eklenebilecek iç kaynaklar değerlendirin;

1) Sermaye düzeltmesi farklarındaki hesabındaki 30.778.035,99 TL’ nin

2) Diğer Sermaye Yedekleri hesabında yer alan 1.155.023,02 TL’nin ve

Bera'dan Yüzde 100 Bedelsiz Kararı

Bera’dan Yüzde 100 Bedelsiz Kararı

3) Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Tablosunun geçmiş yıllar karları Finansal hesabında yer alan

a.) Yasal kayıtlarda Özel Fonlar hesabında sahibi olan malik maliyesinin muhasebesi eksikleri7 farkları düşüldükten kalan7 61.506.95 kalan,00 TL,

b.) geçmiş yılların karlarının hesabının 30.616.985,16 TL’lik kısmı,

c.) Enflasyonsi Geçmiş Yıllar Karları düzeltmesi 3, 506.998,83 TL düzeltmesi olumluları hesabında bulunanda bulunan

olmak üzere toplam 157.564.00 TL nin mevcut sermayeye ilave edecek,

Buna göre;

a) Şirketinin 10.836.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin % 1.454,08 oranında bedelsizna,

b) Arılan 157.564.000,00 TL’lik payların tamamın C tertibi Borsa’da alıcı ödeme olarak düşünülecek,

c) Gerekli iş ve tamamlanma ile ilgili olarak müdürlüklerin yetkilendirilmesi,

d) Sermaye Piyasası Kurulu’nda olmak üzere gerekli mercilere başvurularda bulunulmasına,

e) Ve söz konusu kararların Kamuyu Aydınlatma Platformunda önemine

toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.” Açıklama KAP’ta yer aldı.

.

Leave a Comment