Sayın Cumhurbaşkanım MEB’in fen bilimleri kitaplarıyla Asım’ın nesli yetişmez

Devletimiz, Asım’ın nesli yetiştirme idealini” TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu’nda bir kere daha tekrarladı. Dindar nesiller yetiştirme idealini her fırsatta tekrarlıyor. “Peygamber Efendimiz (sav) örnek alacak; inancından, medeniyetimizden, ecdadımızdan ilhamla gelecekle yürüyecek bir kalkınma” ideali var Devletimizin.

Ateistlerin karşısında çıkan MEB’in fen bilimleri kitabının dindar neslinin yetişmesinin önündeki en büyük engel.

Fizik, kimya, astronomi, matematik, geometri, hayal fen bilimleri kitaplarının hiç yaratıcılığı, Tanrı, Allah’a geçmez.

“Doğa yaptı, oldu, DNA veya proteinler yaptı” ifadeleri gırla.

Güneş, Ay, şimşek ve ışıkböceğininyılı aşkın olur.” (Fen Bilimleri 3, s.129)

Dağ, ova, orman, çayır, akarsu, ormandan olur (Fen Bilimleri 3, s. 179)

“Doğa, bırakılan bitki ve hayvan atıklarını yok edebilir.” (Fen Bilimleri 5, s.149)

Yıldızların gerçek gök cisimleri olmadığı, küçük olaylar, evrim gidişat, sonra da yok olabileceği düşünülemez gibi şüphelenilmeyen bir şey” (Fen Bilimleri 7, s.13)

Bu kitap okuyan öğrenci doğayı, yaratıcı sanır. Din dersinde eğitimlerinilediğini görür. Din dersi iki saat, fen bilgisi dersi 5 saat. LGS’de dersten 10 soru gelir, fen bilgisi, matematik, sosyal bilgilerden 50.

İlkokuldaki hayat dersinden itibaren doğa, yaratıcı gibi takdim edilir. Fen bilimleri, fizik, ölümlü, kimya, matematik, coğrafya, sosyal bilgiler, astronomi derslerinden tekrarlanır.

Doktor Cihat Yaşaroğlu’nun Bilimler Işığında Yaratılış Kongresine tebliğinde şu konuda yer verilir:

Türkiye’de ortaöğretim öğretmenleri ve ile yapılmış bir gözlemde; % 78.9’u, % 73.2’si evrimsel görüşü düşünüyorlar. Bunun en önemli sebeplerinden biri olarak da dini inannın evrimsel görüşme kabul etmemesi olarak görünüşte oranı % 70, gidişatı niyetinden % 72.1 olarak. OECD ülkeleri evrimi kabulde tr ikinci sırada Amerika var, Türkiye’nin yeri hemen bir alt derece.”

Evrimciler durumuta. MEB’in kitabı evrimci ve ateist bakışını esas alır. Müslüman insanımızın bakış açısı ise hiç dikkate alınmıyor. Genel bakış açısından bir bakış açısıyla, tek uç bakış açısıyla dayatılmaktadır.”

Fen bilimleri kitaplarını okuyan öğrenci zannediyor ki bütün bilim adamları dinsiz ve ateist.

Ateşçiler, “bilim ateistlerin den, dindarların bilime katkısı yoktezini bangır bangır tekrarlıyorlar.

İnançlı bilim adamı, bu çarpıklığı düzeltmek için her yıl, BİLİM YARATILIŞ KONGRESİ düzenliyor. Bu yılki kongre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde 20-23 Ekim düzenleniyor.

Kongreye, “Bütün bilim adamları ateist mi” dünyaya bir tebliğle.

Araştırmalar ki bilimde devrim yaratan kişilerdir.

Örneğin; kalıtım’ın öncüsü Johann Gregor Mendel ve Dünya yuvarlıktır ve döner diyen Roger Bacon gibi bir bölüm papaz.

Keşif, icat ve buluşları ile bilim adamlarının çoğu Allah’a inançlı. kişilerdir.

Kuduzsını bulan ve evrimi reddeden aşıen Louis Pastör, telgraf bulan Samuel Morse, yer çekimini keşfedenİsaac Newton, suyun altında kuvvetini fark eden Blaise Pascal, ünlü astronomi bilgini Johannes Kepler, “Dünyadan.” açıklama için kilisenin gazabını için Galileo Galilei, İzafiyet kültürünün mimarı Albert Einstein, Battani’den 500 sene sonra Güneş Sistemini keşfeden Nicolas Kopernik, Avrupa’da ilk defa Dünyayuvarlak ve diyen Roger Bacon, 50 yıl ateizmi savunan sonra Yanıdım Tanrı Varmış” kitabını yazan Andrew Uçtu, biyokimya öğretmeni ve “bilinçli tasarım” fikrinin sahibi Michael Behe ​​inançlı bilginler.

Özellikle “robot fizikçilerinden bilinç bilinci ortaya koyan Prof. Stuat Hamerofföncüsü dalga mekaniğini geliştiren Prof. Erwin Schrödinger, kuramını ilk ortaya koyan Prof. Max Planckformülünü bağışlamak Paul DiracNobel alan Prof.Aziz Sancar, DNA’nın şifrelerini çözen ve “DNA’da Tanrı’yı ​​gördüm” diyen Francis Collins inançlı bilim öncüleri.

Farabi, İbni Sina, İbni Rüşt, Biruni, Battani, Mimar Sinan, Ali Kuşçu, Razi, astronominin kurucusu Nurettin Batruci gibi “İslam bilgini imanlı ve inançlı”.

alman bilgin sigrid hunke, Avrupa Doğan İslam Güneş’i Kısıtlanmış Batıde, İslam bilginlerinin’yı ortaçağı açısından kurtardığını ortaya koymaktadır.

Bilimiateist bilim adamlarının eseriymiş gibi sunmak, aldatmacadan tasvir edilir.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Asım’ın neslinin önündeki en büyük engel olan fen bilimleri kitaplarını sayfalarını almalı; “Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi” kazanılacak olan bilim adamlarından faydalanacak adamlarımızı kurtarmak için kazanılacak olan yararlardan yararlanacağız.

Not: Bilimde devrim yapan bilim adamlarının inançlı olacağı konusunda bilgi vereceğini, fen bilimlerindeki ateist bakış açısını örnek bir örneklemden bahsedeceğim.

Ali Erkan Kavaklı-Yeni Akit

Leave a Comment