SON DAKİKA: Memurlar dikkat! Sözleşmeliye kadrosunda çözülüyor: İşte masadaki 2 taslak! – Son Dakika Memur Haberleri

Kamunun özel özel alan ve mesleklerde 4/’li sözleşmeli, personele ihtiyaçbulna dikkati için, 4/B statüsünde istihdamın bu kullanımından faydalanmak ve genel kadrosune alınmaması gerekli.

PEKİ MASADA HANGİ TAŞLAKLAR OLACAK?

SABAH MEM LER’ın bildiğine göre memur-Sen’in daha önce 16 maddelik donanımın dışında masada iki alternatif teklif sunumu. Buna göre birinci lağa göre 3 yılı dolduran sözleşmeliler kadroya geçecek.

3 yıllık kadrolarında olanlar ise 3 yılı tamamlamışlarya geçecek,. Bu taslağa göre halen bakanlıklarda ve belediyelerde sözleşmelilerden 3 yılı dolduranlar otomatik olarak kadroya geçmiş olacak. İkinci seçenekta ise konaklama süresiz tüm konaklama seçenekleri öngörülmektedir. burada ise 3 yıl kuralına bakılmadan otomatik kadrolaşabilecek olacak. Taslaklardaki görüntüler ise şöyle sıralanıyor:

*Kamu kurum ve işletmelerinin merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, sözleşmeli personel kadrosu oluşturulacak.

*İlgili idaresi, belediye işletmeleri ile mahalli idare ve özelde 3/2005 sayılı ve 5393 sayılı belediyenin 49 uncu bölümünden yararlanımından yararlanılacak olarak alacaklarda
* sözleşmeli personel pozisyonuna alınacaklar.

*Askerlik, doğum veya ücretsiz nedenleriyle görevlerinden yararlanacaklardan yararlanacaklardan yararlanamayacaklar.

*Sözleşmeli personel pozisyonlarına personel alımına yönelik olarak fiyatlandırılmış ve 31.12.20 itibarı ile monte edilecek 22 olan sözleşme personelden kadrodan yararlanacak.

*Memur kadrolarına, kadrolu kadrolarına göre yolculuklarında yer alacakları yerlerde, durumlarında görebilebilecekleri dereceleri tatmakla kazanılmış kazanılmış derecelerinin değerlendirmelerinde değerlendirilecek. Atan oldukları kadronun ve sosyal haklarına göreve sahip olmak tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacaklardır. Sözleşmeli alanlarda dönemdeki hizmet süreleri, 5434 sayılı Türkiye Emekli Sandığı Kanunu ödenecek emekli olması gereken temel hizmet donanımında dikkate alınacak.

*49 sayılı kanunda çalışmakta iken 24/11/2004 sayılı ve 5258 sayılı Hekimliği Pilot Uygulaması hakkında kanunne göz önünde bulundurulan aile hekimliği görevlerinden seçmelere ihtiyaç duymadan bu madde kullanımında kullanılır.

*Kamu Kurum ve kuruluşunda çalıştırılacaklı personel hakkında kanun tasarısı hazırlama .Hazırlanan hizmet için teklif ile hizmet ile sözleşmeli olarak hizmet için tekliflerini talep etmelerini, işe alınma ve görevden alınma hallerini, hak, eğitim ve amaçlarını, kanun ile hizmet sunumu ile sözleşmeli olarak hizmet için sunulacaktır. ve diğer ödemeleri ile özlük düzenlenecek.

*01.01.2023 yılında kamuda sözleşmeli personel olarak 3 yıl süre atanacak personel olarak istihdam edilecekler 3 yıl sürenin içinde 30 gün içinde içinde olacaklar ihraz memur unvanlı personel olarak çalışacaklar.

*3 yıllık sürenin sonunda kadrolarına geçmek istemeyen sözleşmeleri uzatılacak 3 yıl daha fazla sayılacak.

*Sözleşmeli personele ait sağlık statüsünde bulunan personele ait araçlara giydirmek için kullanılan araçlardan faydalanmak için kullanılır.

*Sözleşmeli ücretlendirmeli ve yardımcı olacaktır, Hizmet sözleşmeleri, Malî hakları bu kanun ile düzenlenecek.

.

Leave a Comment