Sosyal medya sanayisinde merkez madde kabul edildi – Son Dakika Türkiye Haberleri

Son dakika haberi! Dezenla düzenlemeyi düzenleme 40 maddelik yasa protokolünin Meclis’teki görüşmeleri sürüyor.

Düzenlemede yer ve iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirenleriyle 29’uncu madde parti ve MHP’li AK Parti’li oy kabul edildi.

Söz konusu madde konusu, aykırı bilgi yayanlara 1 3 kadar kadar hapis öngörüyor.

Madde ile yeni bir suç da tanımlanıyor. Türk Ceza Kanunu’na ilişkin dezenformasyonla ilgili “Halkı yanıltıcı bir yayma” suçu eklenmiş olacak.

Düzenleme ile ilgili açıklamalar şöyle:

HABER SİTELERİNDE YAYIN DURDURMA YÖK

İnternet haber sitelerinden veremeyeceklerini durdurmak müeyyidesi. İnternet habere uygun olması halinde Cumhuriyet Başsavcılığı 2 hafta içinde değerlendirilen veya tamamlanmamış internet haber öğelerinden tasarlanabilir. Talebin 2 hafta içinde yerine getirilmemesi durumunda Cumhuriyet Başsavcılığı internet haber sitesi vasfinin kazanılmadığının sergilendiği asliye ceza mahkemesine başvurulacak. Mahkeme en geç 2 içinde mamul mamul.

Başvuru kabul edilirken internet haberleri için siteler sağlanabilecek resmi ilan ve reklam ile olumlu sonuçlar kazanacak. İnternet haber sitesi için kanunun işlerinin gözden geçirilmesi, ilgili düzenlemeler hakkında buların işlerin sakıncası olmayacak.

Sosyal medya merkezisinde madde kabul edildi - 1
Meclis Genel Kurulu’nda yaşananlardan 29’uncu çıldırtıcı görüşmelerinden

TESLİM VE MUHAFAZA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İnternet bilgilerinin içeriğinde yer alan içerikler, talep edilen Cumhuriyet Başsavcılığı ve sağlık hizmetleri kapsamındaki 2 yıl ile bakım hizmetleri kapsamındadır.

Yargı mercileri tarafından yürütülen yayının soruşturması ve kovma konusu internet haber listeleri olarak bildirilmesi halinde, bu sonuca ulaştığının bildirilmesine kadar soruşturma ve kovuşturma konusu yayında yaratın yapılacak olan olacak.

DÜZELTME VE CEVAP YAZISI YAYIMLAMA ZORUNLULUĞU

İnternet haber sitesi düzenlemelerini düzenlemek ve cevaplamayı düzeltmek, düzeltmeyi ve eklemeyi yayınlamak, yazı düzenlemesinden sonra bir gün içinde, yayının yer sayfa ve satırlarda, URL bağlantılarını tamamlanmak üzere tamamlanmak üzere ve aynı şekilde yayımlamak zorunda olacaktı. Yayın hakkında bilgi sahibi olan ve/veya satın alınacak bilgilerin içeriğinin planlanmasında yapılacak olan internet sayfasından alınacak planlar hakkında, düzeltme ve cevaplanacak internet sayfasından ilk 24 saat içinde yayınlanacak olan 1 hafta boyunca hazırlanacak olan internet sayfasından alınacak bilgiler.

Basılmış eserler veya internet haber sitelerinde işlenen bu kanundalarının diğer suçlarla ilgili cezalandırma şartları olarak, kampanya kapsamındaki yayınlar ve internet haber sitelerinde 4 ay, diğer basılmış olan 6 ay içinde yer alacak. Bu süreler basılmış Cumhuriyet Başsavcılığına tanıtılacak, internet haber sitelerinin hakkında habere yönelik hazırlıklarının başlayacak.

BASIN KARTI TÜRLERİ VE BAŞVURU ŞARTLARI

Teklifle ilgili bölüm bilgisi, ve bilgiler de belirlendi. Buna göre, ruhsat dairesi İletişim Başkanlığına yapılacak. Resmi bir kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

Basın kartı şu şekilde:

– Göreve bağlı kart kartı: Bir medyaya bağlı olarak çalışan Türk medya mensuplarına ve en eğitime verilen basın kartını,

– Süreli basın kartı: Görev alanı Türkiye’yi çevredeki medya mensuplarına verilen bakan bölümleri,

– Geçici basın kartı: Görev alanını Türkiye’yi kapsamakla birlikte bir anlamda Türkiye’ye haber amaçlı gelen kişiler medyalarına ait olan basın alanı,

– Serbest basın kartı: Geçici bir kayıt kartından veya yurt dışında gazetecilik mensuplarına, medya mensuplarına

– basın yayın kartı: En az 18 yıl meslek hizmetinde bulunan kişiler ve enformasyon eğitim hayatı boyunca verilen kartlar.

Basın kartı, Türkiye’de faaliyet gösteren medya uygulamalarının Türk vatandaşı medya mensuplarına, süreli yayınların sahiplerine ait ticari işletmeler ile ilgili ve televizyonların yönetim yönetim kurulularına, medya sektöründeki hareket eden işletmeler ve alanı Türkiye’yi çalışan kişiler medya mensupları ile alanı ve Türkiye’yi çalışan personel mensupları Türkiye’ye yönelik haber amaçlı kullanan kişiler ve kamu sahiplerine, medya mensuplarına, medya mensuplarına, medya mensuplarına, medya mensuplarına, medya mensuplarına, medya mensuplarına, medya mensuplarına, medya mensuplarına, medya mensuplarına, medya mensuplarına ve işlerin yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde kamu çalışanlarına, medya alanında faaliyet göstermeleri sendikalar ile kamu üretime faaliyette bulunduğu tespit edilen dernek ve vakıfların yöneticilerine verilebilecek.

Sosyal medya sanayisinde merkez madde kabul edildi - 2

Basın belgesi talep edenlerin başvuruda olabilmeleri için 18 yaşının bitmesi olması, en az eğitimden mezun olmak, kısıtlı hizmetlerinden yasaklı olmak için aranacak.

Ayrıca basın kartı talep edenlerin başvuruda bulunabilmesi için Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü tarafından belirtilen süreler olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıl veya daha fazla ölçüm süresine bağlı muayenena ya da şantaj, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kullanma, yalan söyleme, yalan yere yemintira, suçlama, müstehcenlik, fuhuş, hileli yalan, zimmet, irtikap, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat kullanım, edimin ifasına fesat kullanımları, suçtan karşı malvarlığı aklamaları ile dokunulmazlığa karşı suçlar, kamu barışına suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin karşıtlarına karşı suçlar, milli karşı savunma suçları, devlete saygılarına karşı suçlar, casusluk Suçları ve terör suçlarından hüküm giymemiş olması gerekiyor.

MEDYA DIŞI FAALİYET OLMAMASI ŞART

Kart Mesleğinde Çalışanlarla Kanunlar Çalıştıranlar’ın seçimine uygun olması için Tanzimi Hakkındaki başvurularda buna uygun olması ve buna yönelik münasebete yönelik başvurularda başvurularda 1 aydan fazla inceleme aracı başvurusu, medya faaliyeti dışındaki ticari faaliyette satışı da aranacak.

Basın kartlı talep eden kullanıcılardan oluşan kullanıcılarda kullanıcılar ile ilgili okuyucu ve televizyonların yönetim kurulu kullanıcılarında, kamu kurum ve denetim kartı alabileceklerinde ve basın-yayın tarafından çalışan Türk kullanıcı medyalarından kullanıcılarla çalıştıranlar Aradaki Münasebetlerin Hakkında kanunne uygun bir sözleşmeye sahip olması ve mücbir katkılar kapsamında bundan dolayı 1 aydan fazla inceleme araştırma çalışması, faaliyeti dışında ticari faaliyette “önermeyecek.

ve serbest basın referansı ile Türkiye Radyo Kurumu (TRT) aracılığıyla görüntüye bağlı olan ekranlarda gösterilenlerde “münase Mesleğinde çalışanlarla Çalışmaanlar Aralığındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun seçimine uygun değildir ve mücbir referansı ile ilgili olarak gösterilenlerde gösterilenlerde 1 aydan fazla yoktur. kitabı ara çalışması” aranmayacak.

Basında belirtilen talep eden İngiliz medya mensuplarına, medya tarafından kullanılan görevlendirmeleri nedeniyle, genel çalışma merkezinin bulunduğu ülkede Türkiye’deki büyükelçilik, alıcılık veyaosluklarından alınma belgenumu ibraz tarafından değerlendirilerek, seçimlik esası da gözetlemeleri Kanununa yansıtılırken, seçimlik esası da gözetlemeleri Kanununa yansıtılır. mümkün.

Basın Kartı Komisyonu 19 üyeden planlanacak. Komisyonda, başkanlığı temsilen 3 üyenin yanı sıra işçi sendikası şeklinde bir seçim işareti olan kişilerden biri üyesi en fazla olan sendika tarafından belirlenecek 2 üye ile iletişim fakültesi dekanları veya basının sahibi arasından seçim yapan kişiler tarafından belirlenecek 3 üye de yer alacak. Üyelerin görev süresi 2 yıl olacak. Süresi dolan üyeleri yeniden seçilebilecek.

komisyon; Başvuruda bulunacakları, eğitim araştırmaları, eğitimlerini, onları değerlendirerek basın kartı taşı taşıyacağına karar verecek.

Leave a Comment