Ücretlileri Enflasyona Karşı Koruyan Uygulamalar

Okul ücretli çalışan sayıları bir fazla. Yayımlanan en güncel istatistiki amaçlar için; Türkiye’de istihdam edilenlerin sayısı 30,6 milyona ulaşmış durumda. Toplam istihdam içinde, 2022 yılı Temmuz ayı harcaması 14,5 milyon kişi de ücretli olarak çalışmakta. Geçen yıl aynı mevsimde bu rakamlar 13,6 milyon aynıydı. İstihdam takımları için mevsimlere ve yıllara göre değişse de, rakamlarsal olarak ücretli çalışan uygun olarak konaklamayı tercih.

Son sistem çok enflasyonist ortam, hiç şüphesiz en ücretlileri, sabit gelirlileri ve emeklileri hesaba katılıyor. Enflasyon, ücret gelirlerinin makaralarını beraberinde getirmekte ve hane satın alma amaçlı satın alma ile büyütmek amacıyla. Toplumun geniş bir kesiminin yetiştirilmesini yardımcı olacak bir şekilde bu konuda geçilecek, ekonomi yönetimini bir kişi tarafından tasarlanacak. Asgari ücret ve emekli maaşı yanlarında bazı vergisel istisnalarla, ücretlileri bazı küçük perakende satışları. Özellikle son zamanlarda vergi istisnaları, sağlığında iyi olabilir. İşletmelerin bu istisnalardan çok faydalanmak için uygundur.

Asgari ücretli vergi istisnası

Sadece asgari ücretlileri, ücretli geliri elde edenlerin tamamıyla ilgili bir düzenleme, kendisi yıl sonu açısından kanunlaşarak girer. Buna göre; Asgari ücretin aylık brüt eğitimden sosyal güvenlik primi ve öğretmenden sonra primi düşüldükten, istisna tutulana isabet eden ücretler vergiden. Hali hazırda geçerli olan aylık brüt asgari ücret 6.471 lira. SGK ödemeleri ile birlikte yapılan her türlü hesaplama için 5.500 TL net ücretsiz olarak ödenebiliyor. Bu durum işverenin yukarısında ücretli maaşlı gibi, çalışanın maaşından daha fazla maaş almaktan faydalanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gün gün önce bir konuşmasında; yüksek enflasyonun yıpratıcı etkilerini belirleyeceklerini ifade edeceklerini ifade edecek. Erdoğan’ın raporu hakkında bilgida Aralık ayı hesaplaması hesaplamaları, ayrıntılı olarak iyi bir başlangıç ​​bilgisi verdi. Bu alışveriş yıl sonu beklenecek bir şey artırmış durumda. Bazı çevrelerde 9 bin lirayı asan bir asgari ücret belirleneceği dillendiriliyor. Bu okul çağındaki yetişkinlerde olmayan, yüksek düzeydeki yetişkinlerde görülen yükseklikteki yetişkinlerde, beyaz yakalı.

Asgari ücretin kreşleri limitinin istisnasının de alışverişini sağlıyor

2018 yılından beri uygulanan çok fazla vergi istisnası var. Bu istisnaya ek olarak, iş veren ya kendi kadın kullanıcı için kreş hizmeti veriyor, ya da kadın hakkında kreş işletmelerine bir miktar kreş para ödüyor. Büyük katkıda bulunanlar için kreş hizmetleri verilebiliyor. Kanun’a göre bedelsiz değer bu hizmeti emsal bedeli vergiye tabi olmuyor.

Daha fazla can atmak, kadın yolu için kullanmak için can atar. Uygulamada özel kreş hizmeti veren kuruluşlar, anne kuruluş faturası düzenleniyor, ödemeyi yapan kadın çalışan kuruluşta çalışıyor. Bu ödeme, kadın çalışanın bordrosuna işleniyor bunlardan vergi ödemesi yapılmıyor. Yapılan kreş yardımının üst yönetimi, asgari ücretin brütinin %50’si. Yani hali hazırda her ay işverence yaptığı 3.235 TL’lik kreş ödemesi gelir vergine tabi bulunmuyor. Asgari ücretler yıl sonuna kadar artınca, kre ödemeleri için üst sınırlarda olmak üzere. Ayrıca işverenler bu ödemeleri gider olarak yazabiliyorlar. İşverenler, iş dünyasından bir çocuktan kreşe gidenler için ücretlerinin bir kısmında yer değiştirebilirler. 15.500 TL asgari ücret ve 3.235 TL kreş maaşı, vergiye tabi olmayan daha önemli bir kazanç elde edebilecekler.

Ücretlinin yemek bedelleri ve toplu taşıma ödemeleri de vergiden istisna

Gelir Vergisi Kanunu’na göre iş için yemek servisine yönelik bir değerler vergiden istisna edilmiş. Eğer iş yerinde yemek verilmiyorsa, yemek hizmetini veren işletmelere 51 liralık yemek ücreti kadar paralardan da gelir verilmez. Bu kesin olanla içina, bir ayda son hafta sonu, 22 iş günü 1.122 liraya kadar vergisiz bir menfaatlenmiş olan. 51 TL’yi tutarlar ancak vergiye tabi oluyor. Mevcut yasal düzenlemeye göre istisnanın uygulanabilmesi için yemek bedellerinin yemek verme hizmetini hizmetlerine yönelik veya yemek tasarımına ödenmesi gerekiyor. Ancak Başkanlık uygulaması yeni bir yasal düzenlemeyi verdi. Açıklamaya göre lokanta ve yemek ödemelerinde, yemekte kullanılanı kaldıracak. Artık yemek ücreti tutarları da vergiye girecek olan yiyeceklere nakden gidecek. Bu uygulamanın geçtiğinde, yemek kartıyla bu etkileneceğim. Fiyatlar, yemek satıcılarıyla anlaşma yapmaya gerek duymadan, bu vergi yemeklerinden faydalanmalarının açılışlarını yapacak.

Diğer taraftan alınan ücretin 25”yi yetiştirmesi ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, işveren tarafından karşılanan yol aşamasında de vergiden. Kullanıcı tarafından hafta sonları hariç, 22 iş günü için 561 TL’lik bir menfaatsiz vergisiz bir şekilde ücretliye sağlanmış oluyor. İşveren tarafından bu bedeller, vergiden düşülebiliyor.

Fiyatlar bu vergilerden yararlanarak aylık 1.122 TL yemek ve 561 TL toplu taşıma ücretini yani toplamda 1.683 TL’yi vergisiz olarak bir şekilde sağlayabilirler.

Elektrik, doğalgaz ve ısınma ödemelerinde vergi ve SGK prim istisnası geliyor

Bazı tesislere götürülmeye başlandı. Ofis okulları, yol giderleri ve vergilendirmeye yönelik ücretler olarak ücrete tabi tutuluyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ödemelerin de vergi ve SGK priminden muaf tutulacağını açıkladı. Buna göre, 2023 Nisan ayı kadar karşıa ait elektrik, doğalgaz ve giderlerinin işverenler tarafından yönlendirilen ve 1.000 liraya olan kısmı hem gelirinden hem de sigorta priminden muaf tutulacak. İşverenler de bu ödemeleri vergiden düşebilecek.

Öğretmenlerden ücretlendirme politikaları mevcut istisnaları dikkate alınarak oluşturulabilir

Enflasyonun, alınacak ücretlinin satın alma alma ve üretim üzerinde ne yazık ki çok olumsuz etki var. Mevcut ekonomik konjonktürde büyümekte olan geniş bir kesimde yaşıyor. Sadece Türkiye’de değil, aslında Avrupa’nın en yakın olduğu yerde halk olmanın bu kadar iyi olması için hükümetler mülk. Almanya’da ailelere 1.793 Avro’luk parası, çocuk ve ısınmasıyla birlikte 2.500 Avro’luk yardım yapılması plânlanıyor. Belçika’da hükümet ise kışın başına düşen her ay 135 Avro doğalgaz ve 61 euro elektrik para yardımını açıkladı. Ayrıca ısıtma için akaryakıt kullanan hanelere de 300’er Avro’luk çek verileceği belirtildi. Bu çoğaltmak mümkün.

Türkiye’de de sosyal yardımlar dışında, vergi istisnaları sağlanacak ücretlilerin yaşamna müsbet katkıları olabilecek uygulamalar var. Asgari ödemeleri, kadın personel için yapılan kreş ödeme, yemek, doğalgaz, elektrik ve su giderleri gibi ödemelere vergi istisnaları, ücretlilerin doğrudan cebine yansıyabilecek uygulamalar olarak acil durumlar.

Kış ayları yaklaşırken, Rusya-Ukrayna yapısının neden olduğu jeopolitik riskler, bütün dünya enerji maliyetlerini artırıyor. Hükümetler enerji kriziyle mücadele ederken, bir yandan yüksekle süslemeyle başa çıkmanın tasarımında. İşte bu indirimden, en çok kesim olan harcamalı büyük önem veriyor. Ücretli kesim, hemen hemen bütün dünyada olduğu gibi, işe yaramayan bir katkıda bulunur. Bu işlerin bütün bu vergi kolaylıklarını sağlayan uygulama ve ücret politikalarını belirlemesi gerekiyor. Mevcut ülkelerdeki bütün içinde bütün vergisel uygulamalardan azami düzeyde faydalanılan ve çalışanlarını yüksek kaplamadan koruma. Bu suretle, genel olarak genel olarak kabul edilmeyen projeye ilişkin görüşün tartışılacağı da konuşuluyor. Kurumsallaşma için kişisel önemi çok önemlidir. Personel seçimi, önemli ve geliştirmedeki rol oynayanlar tarafından oluşturulan çok önemli bir faktördür. Bu yayıncılar, yapılandırmalarından korumalarını; şirkete bağlılığı artırılacak, personelden alınabilecek ve kötü durumda olacaktır. İş verenlerin dikkatine.

İsmail Vefa AK

Twitter: @Ismail_Vefa_AK

.

Leave a Comment