Yüzde 100 Bedelsiz Sermaye Artırımı Başvurusu Yaptı

Berkosan Yalıtım (BRKSN), 18 Kasım Cuma günü seansında yaptığı KAP gösterimiyle, SPK’ya yüzde 100 bedelsiz sermaye artırımı sonucunu verdiğini açıkladı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Berkosan Yalıtım’a, bedelsiz ruhsat verme halinde, şirketin mevcut sermayesini 15.600.000 TL’den, iç yönetici karşılanmak üzere 15.600.000 TL bedelsiz, 31.200.000 TL’ye çıkartacak.

berkosan giyim bedelisiz

Berkosan Yalıtım’ın KAP üzerinden yaptığı sermaye artırımına ilişkin açıklama şöyle duyurdu;

Şirket Yönetim Kurulunun 28 Ekim 2022 ve 2022-14 sayılı, toplatısında, Şirketinin çıkarılmış sermayesinin tamamı iç öncü olmak üzere %100 oranında artırılarak 15.600.000.-TL’den 31.200.000 TL’ye çıkarılmasına karar verilmiş ve aynı gün KAP duyurusu yapılmıştır. .

15.600.000 TL’nin sermayeye gözetimi yoluyla, şüpheli çıkarılmış sermayesinin 31.200.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin ana hatları; Sermayeye ilave edilen 15.600.000 TL’nin tamamı finansal tablolarımızda yer alan iç kısımda (2020 ve 2021 yıllarına ait dağıtılmayan geçmiş yıl karlarından) karşılanmak üzere 11 Kasım 2022 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı Yeminli Mali müşavirlik raporu ile tespit edilmiştir.

16 Kasım Tarihinden İtibaren, 5 Hissede Tedbir Kararı Uygulanacak

16 Kasım Tarihinden İtibaren, 5 Hissede Tedbir Kararı Uygulanacak

Arttırılan 15.600.000 TL’lik sermayeyi temsilen paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve tescillenmesi ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye kuruluşunun yeni şekline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına,

İşbu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Genel Müdür Enis ALDIKAÇTI’nın yetkilendirilmesine,Oy çokluğu ile verilmiştir.

Bu karara uygun olarak sermaye artırımına ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK hükümleri 18 Kasım 2022 tarihinde yapılmıştır.

.

Leave a Comment